Functieanalyse

De functieanalyse maakt meestal deel uit van de methode voor persoonsanalyse, maar kan ook apart worden ingezet. Zo’n analyse helpt de benodigde gedragskenmerken voor een specifieke functie te onderscheiden.

Door het profiel van een medewerker (of een kandidaat) te vergelijken met de gewenste kenmerken van de functie kunnen we bepalen of een kandidaat wat betreft gedrag en motivatie past in de functie.

Waarom een functieanalyse?

Voordat u de juiste persoon kunt werven voor de juiste functie dient u, naast inzicht in het profiel van de kandidaat, een helder beeld te hebben van de gewenste gedragskenmerken voor de functie. Verder kan ook voor de ontwikkeling van medewerkers gebruik worden gemaakt van een goed en scherp beeld van de functie.

Resultaat

Een functieanalyse stelt u in staat op een heldere en intuïtieve wijze na te denken over het gedrag en de motivatie van een medewerker die nodig zijn voor het succesvol vervullen van een specifieke functie. Zo kunt u nieuwe, maar ook huidige medewerkers beoordelen en zich verder laten ontwikkelen.

VOORBEELD VAN EEN FUNCTIEANALYSE

Analyse functie XYZ

Van deze medewerker wordt verwacht dat hij of zij, met richtlijnen en maatstaven als leidraad, op een precieze en nauwkeurige wijze resultaten boekt. Functionerend in een gestructureerde werkomgeving, dient de medewerker zich te concentreren op gedetailleerde zaken. De functie verwacht strikte conformiteit met de leiding. Procedures en regels dienen opgevolgd te worden. Vaktechnische verantwoordelijkheden zijn aan de orde in deze functie. Actie dient genomen te worden aan de hand van precedenten om risico’s te vermijden en kwaliteit te verzekeren. De werkzaamheden binnen de functie verlangen een zeer nauwgezette en uiterst precieze werkwijze, gekoppeld aan het zorgvuldig bestuderen van feitelijke gegevens en informatie.

De resultaten van de functieanalyse tonen aan dat de competenties van de persoon tevens de volgende gedragskenmerken dienen te omvatten:

  • Zoekt manieren om dingen te perfectioneren, stelt steeds hogere eisen en minimaliseert de kans op fouten en problemen.
  • Verzamelt feiten en cijfers, controleert zichzelf en anderen en streeft naar timing en verbetering.
  • Werkt aan de hand van hoge specificaties met als doel de kwaliteit te waarborgen.
  • Kiest voor een systematisch, analytische en rationele benadering.
  • Gaat op een beheerste en rustige manier te werk en is altijd bereid te luisteren naar de mening en gevoelens van anderen.
  • Werkt bij voorkeur in een team en stelt zich tolerant en oprecht op ten aanzien van collega’s.
  • Verwacht aansturing en gezag van anderen en zal op een inschikkelijke en efficiënte manier een vastgesteld plan volgen.
  • Formuleert conclusies door gebruik te maken van een onderzoekende instelling, stelt zich beschouwend op en zal informatie op een afstandelijke manier beoordelen.

Bij het maken van een vergelijking tussen persoon en functie dient men de volledige analyse in ogenschouw te nemen. Ook alle overige relevante informatie dient mee te worden genomen in de besluitvorming. Denk hierbij onder andere aan opleiding, bekwaamheden, ervaring en vaardigheden.