Voorbeeld: rapportage over (toekomstig) werkgedrag

Organiseren van de werkstroom

Karel heeft een systematische en logische benadering, zodat zijn werkstroom waarschijnlijk goed gepland en zorgvuldig georganiseerd zal zijn. Dit in combinatie met zijn sterke behoefte aan nauwkeurigheid zal ervoor zorgen dat zijn werk van zeer hoge kwaliteit zal zijn. Karel is een perfectionist en kan onbuigzaam overkomen op mensen die snelle resultaten willen. Hij moet echter niet onder druk gezet worden om de snelste werkwijze te kiezen. Hij zal volhouden totdat het gewenste resultaat bereikt is. Hij zal hard werken om voor structuren te zorgen die voorzien in een georganiseerde werkstroom. Karel zal waarschijnlijk het best tot zijn recht komen op een vastomlijnd administratief, specialistisch of technisch terrein.

Deadlines en tijdsindeling

Deze perfectionist wil zich goed voorbereiden op een deadline en zal met alle feiten en cijfers komen. Hij moet echter wel voldoende tijd krijgen om alle benodigde achtergronden te kunnen onderzoeken. Hij kan zich ongemakkelijk voelen als hij onder druk gezet wordt om antwoorden te geven zonder voldoende voorbereiding. Verder zal hij waarschijnlijk gefrustreerd worden als deadlines plotseling worden gewijzigd en dit kan een gevoel van onzekerheid opwekken.

Informatieverstrekking en serviceverlening

Karel zal duidelijke, beknopte aanwijzingen en instructies geven als hij direct wordt benaderd, vooropgesteld dat het over zijn eigen werkterrein gaat. Aangezien hij niet ontspannen mondeling communiceert, zal hij echter niet zelf met informatie komen, vooral wanneer hij zich op onbekend terrein bevindt. Hij is van nature wat teruggetrokken en gereserveerd en moet vertrouwen opbouwen voordat hij zich uit zichzelf in een gesprek mengt. Zijn kracht ligt op het technisch terrein, waar zijn specialistische kennis vereist is. Karel heeft in service en support waarschijnlijk sterke eigenschappen, maar de prioriteiten moeten duidelijk worden aangegeven.

Zorgdragen voor kwaliteit en nauwkeurigheid

Van hem kan worden verwacht dat hij consequent werk van hoge kwaliteit levert. Karel is betrouwbaar, stelt hoge normen voor zichzelf en verwacht hetzelfde van de mensen om hem heen. Zijn werk zal niet alleen nauwkeurig zijn, maar ook netjes afgewerkt en zal logisch gepresenteerd worden. Hij heeft de volharding om zich in een probleem vast te bijten totdat het is opgelost. Hij bezit goede eigenschappen om werk af te ronden en zal zich op zijn gemak voelen op gebieden waar kwaliteit en nauwkeurigheid vereist zijn.

Problemen oplossen

Karel zal op zijn eigen gebied waarschijnlijk expert zijn in het vinden van oplossingen voor de meeste problemen. Hij heeft daar wel tijd voor nodig en zal niet gauw met originele oplossingen komen voor problemen buiten het gebied van zijn deskundigheid. Hij heeft het geduld om met een probleem te blijven worstelen lang nadat anderen het hebben opgegeven. Hij moet niet dagelijks met menselijke problemen te maken krijgen. Hij zal aarzelen anderen te vermanen wanneer een harde beslissing genomen moet worden. Hij zal dit makkelijker vinden als er een precedent bestaat of als hij op zijn ervaring en deskundigheid kan vertrouwen. Karel zal zich gesteund voelen door schriftelijke richtlijnen.

 

Plaats een reactie