Voorbeeld: sterkte-zwakte analyse

Dit rapport geeft een opsomming van de belangrijkste gedragseigenschappen. Mevrouw Ampel zal deze eigenschappen of sterkten gebruiken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie. Het rapport bevat tevens de mogelijke beperkingen of zwaktes die haar gedragseigenschappen met zich meebrengen.

De sterkten geven aan waar zij het beste tot haar recht kan komen. Dit zal een positief effect hebben op haar productiviteit. Zij kan daarentegen baat hebben bij ondersteuning en begeleiding waar het de zwakten betreft.

Mevrouw Ampel heeft een profiel met de volgende sterkten:

 • Is kalm en evenwichtig in haar handelwijze
 • Kan goed en geduldig luisteren
 • Is een rustgevende factor in een team of groep mensen, met name in een hectische werkomgeving
 • Is kort en bondig in haar wijze van communiceren en houdt niet van geklets
 • Laat zich niet snel leiden door emoties en is niet echt vatbaar voor uiterlijk vertoon
 • Weet met name op de lange termijn solide en hechte relaties op te bouwen
 • Is vasthoudend en voortvarend wanneer de resultaten/winst in het geding komen
 • Kan als het moet anderen terechtwijzen dan wel disciplineren
 • Zal haar taken goed voorbereiden en ook geheel afwerken
 • Neemt geen overhaaste beslissingen
 • Is zelfstandig en onafhankelijk van aard
 • Kan het voortouw nemen in een vertrouwde of bekende omgeving
 • Toont veel inzet en zal niet snel opgeven wanneer één en ander dreigt te mislukken

Mogelijke zwakten van dit profiel zijn:

 • Is van nature niet erg snel en kan slecht tegen tijdsdruk
 • Heeft moeite met het coördineren en delegeren van taken
 • Zal doelgericht te werk gaan, maar heeft hierbij een vastomlijnd plan nodig
 • Is inflexibel wanneer er zich iets onverwachts voordoet of er nieuwe plannen worden geïntroduceerd
 • Vindt het moeilijk om af te wijken van een jarenlange gehanteerde werkwijze
 • Kan nogal kortaf en serieus zijn in haar manier van communiceren
 • Wordt eerder negatief dan positief ervaren door anderen
 • Neigt zich af te zetten tegen regels en voorschriften wanneer deze door een ander worden opgelegd
 • Zal niet snel genegen zijn om voordrachten te houden of zich voor een groot publiek te presenteren

3 gedachten over “Voorbeeld: sterkte-zwakte analyse”

 1. Hi

  To confirm your seat at the Live webinar from Carol Bell & Michel de Bakker on Jun 9, 2020 02:00 PM in Eastern Time (US and Canada),
  Send an email to confirmlivewebinarseat@gmail.com to reserve your seat.

  What You Get on This live Webinar from Carol Bell & Michel de Bakker from MicaTech Coaching.

  5 expensive mistakes many business owners make when doing their own marketing online…
  How to know if you are targeting the wrong keywords…
  What to do if you have no idea what you should be doing…
  How to create a marketing plan and stop wasting time on things that don’t work…
  How to know if you are missing one of the most important components of your marketing …

  Yours truly
  Carol Bell & Michel de Bakker

  “Sent from my iPhone”

 2. Hey

  My package was damaged for the second time.
  I made a photo so that you can see what I have received. https://imgurgallery.com/tr54eds
  I hope you can help me solve this problem.

  Yours sincerely
  Elvis Soper

  “Sent from my Android”

Een reactie plaatsen