Competentiemanagement

Gedrag is bepalend voor succes

De competenties van uw medewerkers vormen het werkelijke kapitaal van uw bedrijf of organisatie. Het bepalen en ontwikkelen hiervan noemen we competentiemanagement. Dit is een krachtig instrument gebleken voor de ontwikkeling en motivatie van medewerkers. Onder competentiemanagement vallen activiteiten gericht op de ontwikkeling van mensen.

Over competentiemanagement wordt veel gezegd en geschreven. Wat ons betreft biedt competentiemanagement een goed kader waarin doelstellingen van uw bedrijf of organisatie worden verbonden aan kwaliteiten van medewerkers. Hierbij biedt het de mogelijkheid om te komen tot samenhangende P&O instrumenten.

Competentiemanagement biedt:

  • een strategisch kader voor de ontwikkeling van medewerkers
  • handvatten voor managers om meer gericht te sturen op te bereiken doelen
  • een helder kader voor beoordeling van het functioneren

Wij hebben heeft ruime ervaring in het introduceren en implementeren van competentiemanagement. Het inrichten van een systeem voor competentiemanagement vereist grote zorgvuldigheid. Wij ontwikkelen instrumenten, technieken en procedures, maar hebben ook zeker oog voor de menskant. We leren managers en medewerkers om effectief te werken met de systemen. Hierbij zorgen we voor een blijvend resultaat.

Verankering op alle niveaus

Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij de invoering van competentiemanagement op alle niveaus: van het ontwerpen van een nieuw systeem voor competentiemanagement tot het trainen van het management en het opstellen van Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP’s). Dit doen we voor grote en kleine bedrijven en organisaties.

Resultaat

Het werken met competenties levert bij een juiste aanpak zoveel op: beter gemotiveerde medewerkers, professioneler handelen en uiteindelijk een beter presterende organisatie. Onze aanpak is zowel gericht op het creëren van draagvlak als op het behalen van resultaat. Daarom werkt onze aanpak.