360-graden feedback

Wij bieden een online instrument aan waarmee we effectiviteit van teams feilloos in kaart brengen. We meten hoe een team functioneert en hoe het zich kan ontwikkelen.

Wanneer kan 360-graden feedback worden gebruikt?

Bij het ondersteunen van een team in zijn teamontwikkeling. Bij het in kaart brengen van competenties van uw organisatie. Voor het uitvoeren van een nulmeting en achteraf een effectmeting bij training en opleiding voor het team.

Hoe werkt het?

Samen met u stellen wij de relevante competenties vast voor het team. Vervolgens kunnen alle deelnemers, dus ook de teamleden zelf, de betreffende vragenlijsten online invullen. Daarna volgt een rapportbespreking om in de meeste gevallen een concreet resultaatgericht ontwikkelingsplan voor het team op te stellen.

Het toepassen van 360-graden feedback roept vaak veel vragen op binnen de organisatie. Vanzelfsprekend staan wij klaar om de nodige uitleg te geven aan de deelnemers.