Cultuurscan

Organisatiecultuur heeft een sterke invloed op de prestaties en effectiviteit van een bedrijf of organisatie. De cultuur speelt een cruciale rol bij financieel succesvolle ondernemingen. Dynamische organisaties, die continue aan verandering onderhevig zijn, vragen om veel flexibiliteit van leidinggevende tot uitvoerend medewerker.

De cultuur is – idealiter – in deze visie een afspiegeling van de dynamiek van uw organisatie. Er vindt dus altijd cultuurverandering plaats; maar in welke richting?

Werknemers vormen de spil van dit dynamische proces. Hun inzet, moreel en creativiteit zijn bepalend om de balans tussen de organisatieverandering enerzijds en de organisatiecultuur anderzijds in evenwicht te houden. Om deze balans inzichtelijk te maken of te bewaken, kunt u gebruik maken van een cultuurscan.

Resultaten:

  • Uw managementteam kan veranderingsprocessen beter aansturen.
  • Uw werknemers betrokken houden bij organisatieveranderingen (verhogen motivatie, verlagen stress)
  • U krijgt grip op belangrijke cultuurdimensies die bepalend zijn voor een succesvolle onderneming
  • Geeft voor HRM-beleid duidelijke kaders aan, van waaruit het strategisch beleid op lange termijn vormgegeven kan worden.