Teamcoaching

Teamcoaching stelt teams in staat zich te ontwikkelen tot een succesvol team. Het doel is het versterken van de onderlinge samenwerking en het vergroten van de gezamenlijke prestaties. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda’s, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een kortdurend coachingstraject.

Resultaat

Een succesvol team slaagt erin de belemmeringen te bespreken en te verminderen. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en de teamleden vragen hulp of steun aan elkaar en bieden elkaar die hulp ook aan.

Traject

De rol van de coach is erop gericht het team te helpen om de belemmeringen te verminderen en een goede teamgeest te bereiken. De dynamiek van het team is belangrijk. Wanneer een team zich ontwikkelt en de teamleden meer inzicht in elkaar krijgen, doorloopt een team vier afzonderlijke stadia:

  • Forming
  • Storming
  • Norming
  • Performing

De coach faciliteert hierbij, coacht waar mogelijk en confronteert waar noodzakelijk.

Wat doet Leidraad Consult?

Wij kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het doorlopen van de genoemde stadia in een coachingstraject. Voorbeelden zijn:

  • komen tot een gemeenschappelijke analyse van wat het team belemmert
  • basisregels over de onderlinge communicatie opstellen
  • interne en externe belemmeringen vaststellen
  • feedback stimuleren en interactiepatronen bespreekbaar maken
  • conflicten aan de oppervlakte brengen
  • een gemeenschappelijke visie genereren