Teamanalyse

Een teamanalyse biedt de mogelijkheid om het ideale team te beschrijven en dit te vergelijken met de kenmerken van het huidige team. Zo kunnen overeenkomsten en verschillen helder worden beschreven.

Resultaat

De opgestelde teamanalyse laat de teamsterkten en de toegevoegde waarde van het team zien. Hiernaast geeft de analyse inzicht in de beperkingen. Ook wordt de rol en de invloed van elk individueel teamlid belicht.

Ten slotte heeft de teamanalyse een voorspellende waarde ten aanzien van de reactie van een team op eventuele veranderingen. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om aanpassingen op een doordachte en effectieve wijze door te voeren.

Ook kunnen specifieke thema’s worden onderzocht. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of een team geschikt is om bijvoorbeeld verandertrajecten goed uit te voeren.