Taakanalyse

De Taakanalyse maakt meestal deel uit van de methode voor Profielanalyse, maar kan ook apart worden ingezet. Zo’n analyse helpt de benodigde gedragskenmerken voor een specifieke functie te onderscheiden.

Door het profiel van een medewerker (of een kandidaat) te vergelijken met de gewenste kenmerken van de functie kunnen we bepalen of een kandidaat wat betreft gedrag en motivatie past in de functie.

Waarom een Taakanalyse?

Voordat u de juiste persoon kunt werven voor de juiste functie dient u, naast inzicht in het profiel van de kandidaat, een helder beeld te hebben van de gewenste gedragskenmerken voor de functie. Verder kan ook voor de ontwikkeling van medewerkers gebruik worden gemaakt van een goed en scherp beeld van de functie.

Resultaat

Een Taakanalyse stelt u in staat op een heldere en intuïtieve wijze na te denken over het gedrag en de motivatie van een medewerker die nodig zijn voor het succesvol vervullen van een specifieke functie. Zo kunt u nieuwe, maar ook huidige medewerkers beoordelen en zich verder laten ontwikkelen.

VOORBEELD

De functie heeft tot doel het behalen van tastbare resultaten, waarbij er veel nadruk ligt op het beïnvloeden, overreden en stimuleren van andere mensen. De taken omvatten het leggen en onderhouden van contacten met allerlei mensen teneinde een idee, product of concept geaccepteerd te krijgen. Een motiverende stijl van leidinggeven kan worden verlangd. Geregeld onder druk werken dient voor de functionaris geen bezwaar te zijn. Er zijn mogelijkheden in de functie om enige druk op anderen af te wentelen. De functie omvat relatief weinig gedetailleerde en routinematige taken. Voor administratieve werkzaamheden en opvolging is ondersteuning beschikbaar. Vrijheid van handelen en voldoende bevoegdheden zijn een gegeven.

De resultaten van de functieanalyse tonen aan dat de competenties van de persoon tevens de volgende gedragskenmerken dienen te omvatten:

  • Blijft vol zelfvertrouwen ondanks tegenwerking of tegenslag, weet anderen te motiveren bij nieuwe ideeën en plannen. Kan zelfs anderen enthousiasmeren om creatieve oplossingen te bedenken voor moeilijke problemen.
  • Ontmoet mensen op een ontspannen en vanzelfsprekende manier en weet hen aan te sporen om kansen te benutten en hoogstaande resultaten te bereiken.
  • Creëert een cultuur waarin men zich continu tracht te overtreffen.
  • Voorziet in acceptabele oplossingen bij nieuwe en onverwachte situaties.
  • Streeft naar onafhankelijkheid, neemt een uitdagend standpunt in om vraagtekens te zetten bij conclusies. Is halsstarrig en kiest voor een eigenzinnige manier van werken.
  • Heeft een proactieve en energieke werkwijze, zal geen bezwaar hebben tegen afwisseling en wijzigingen in het takenpakket.
  • Creëert een positieve en inspirerende atmosfeer die er voor zorg draagt dat personen zich volledig inzetten voor de te verrichten opdracht en gaat indien nodig verder dan de plicht om doelstellingen te verwezenlijken.

Bij het maken van een vergelijking tussen persoon en functie dient men de volledige analyse in ogenschouw te nemen. Ook alle overige relevante informatie dient mee te worden genomen in de besluitvorming. Denk hierbij onder andere aan opleiding, bekwaamheden, ervaring en vaardigheden.