Organisatiescan

Ben ik goed bezig als organisatie, waar sta ik nu, waar wil ik over een paar jaar staan? Dit zijn wezenlijke vragen voor ieder bedrijf en organisatie. Om ze te beantwoorden heeft u een grondige kennis nodig van uw organisatie. Op het gebied van structuur, cultuur en strategie; de drie pijlers van een organisatie.
Om een diagnose te kunnen stellen, is een heldere, onbevooroordeelde visie onontbeerlijk. Wij kunnen zo’n diagnose stellen. Om vervolgens met structurele, uitvoerbare oplossingen te komen.

Structuur

Veranderingen gaan snel, uw organisatiestructuur verandert waar u bij staat. Alleen is het de vraag of die verandering wenselijk is. Wat is de juiste structuur om uw doelen te verwezenlijken? Waar liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, of is uw organisatie er zelfs bij gebaat deze níét vast te leggen. In onze werkwijze stellen we veelal vast dat hét ideale organigram niet bestaat.

Cultuur

De ervaring leert dat ook aan een organisatiecultuur te werken valt. Want deze wordt bepaald door uw bedrijfsvisie, gespiegeld in het gezamenlijke waardepatroon van uw medewerkers. Aan uw bedrijfsvisie valt te sleutelen, maar ook aan groepsnormen. Niet dat het gemakkelijk is, dergelijke processen zijn vaak langdurig en moeten zeer professioneel worden aangepakt.

Wij zijn bedreven in het analyseren van het proces waaruit een organisatiecultuur ontstaat. Zo dringen we door tot de kern, van waaruit we veranderingen kunnen doorvoeren, om uiteindelijk op een gewenste cultuurverandering aan te sturen. Hierbij doen we een dringend beroep op uw medewerkers. Zij worden er intensief bij betrokken door middel van bijvoorbeeld teamsessies, paneldiscussies of enquêtes. Oplossingen die door medewerkers zelf worden aangedragen, vergroten het draagvlak.

Strategie

Wij onderzoeken nauwkeurig wat voor uw bedrijf of organisatie de beste manier is om tot een degelijke strategie te komen. Vervolgens treffen we alle nodige voorbereidingen voor teamsessies of conferenties of wat dan nodig blijkt te zijn. Deze begeleiden we ook en komen zo, in nauwe samenspraak met u als opdrachtgever, tot het formuleren van een heldere strategie die organisatiebreed wordt ondersteund. En waarop u voor de eerstkomende jaren uw beleid gericht kunt afstemmen.