360-graden feedback

Wij bieden een online instrument aan waarmee we de effectiviteit van uw medewerkers, leidinggevenden en teams feilloos in kaart brengen.

We meten hoe medewerkers en managers functioneren en hoe zij zich kunnen ontwikkelen.

Wanneer kan 360-graden feedback worden gebruikt?

  • Bij het ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers in hun ontwikkeling.
  • Voor het inhoud en richting geven aan functionerings-, beoordelings-, en POP-gesprekken
  • Bij het in kaart brengen van competenties van uw organisatie
  • Voor het uitvoeren van een nulmeting en achteraf een effectmeting bij training en opleiding

Hoe werkt het?

Samen met u stellen wij de relevante competenties vast voor de functie of functies. Vervolgens kunnen alle deelnemers de betreffende vragenlijsten online invullen. Daarna volgt een rapportbespreking om in de meeste gevallen een concreet resultaatgericht ontwikkelingsplan op te stellen.

Het toepassen van 360-graden feedback roept vaak veel vragen op binnen de organisatie. Vanzelfsprekend staan wij klaar om de nodige uitleg te geven aan de deelnemers.