Begeleiding en coaching

Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin behoefte ontstaat aan een persoonlijk klankbord. Coaching is niet voorbehouden aan bepaalde functies. Veel mensen zoeken coaching buiten het eigen bedrijf of de eigen organisatie, vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding waarin vooraf geformuleerde doelen worden gerealiseerd. Deze doelen zijn werkgerelateerd.

Wat doet Leidraad Consult?

Bij coaching is het de deelnemer die bepaalt welke thema´s aan de orde komen. Coaching biedt een ideale mogelijkheid om nauwkeurig af te stemmen op individuele vragen en omstandigheden. Er kan behoefte bestaan aan het onderzoeken van het huidig functioneren of het bespreken van te maken keuzes. Doorgaans is er aandacht voor persoonlijke effectiviteit en effectiviteit van de organisatie, maar ook strategie en beleid kunnen onderwerp van gesprek zijn. Coaching kan vele vormen aannemen: vaak zal het gaan om gesprekken, voorafgegaan door een persoonsanalyse en een bespreking hiervan. Ook oefeningen en het gericht bestuderen van loopbaan- of managementliteratuur behoren tot de mogelijkheden.

Tijdpad

De duur van een traject en de intensiteit van het aantal gesprekken wordt met u bepaald. Vaak worden 6 tot 8 gesprekken als effectief ervaren.

Welk resultaat mag u verwachten?

Gaandeweg het traject krijgt de deelnemer zicht op complexe situaties. Beheersing van de materie neemt toe, waardoor de mogelijkheid ontstaat doelgericht en met meer slagkracht te werken. Kortom, er wordt gewerkt aan een effectiever functioneren.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Binnen een installatiebedrijf is voor een ´high-potential´ een individueel begeleidingstraject opgezet en uitgevoerd, met name gericht op het vergroten van de leidinggevende kwaliteiten
  • Een groep managers van een bedrijf werd individueel ondersteuning geboden bij het opstellen van een eigen ontwikkelingsplan en de verdere uitvoering hiervan. Hier vormde een persoonsanalyse en een sterkte-zwakteanalyse het vertrekpunt.