Het zijn maar roerige tijden!

Het zijn roerige tijden voor veel bedrijven en organisaties.

In een wereld vol verandering, zowel economisch als politiek, zijn het uitdagende omstandigheden. De meeste bedrijven zijn eigenlijk permanent in beweging. Nieuwe producten en diensten, fusies, splitsingen, cultuurveranderingen, kwaliteitsverbetering, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Zij staan daarmee voor de opgave balans te brengen (en vervolgens te houden) in te realiseren doelen, strategie, managementstijl, personeel, ondersteunende systemen, cultuur en dergelijke. Als deze aspecten niet met elkaar in samenhang zijn, moet een plan van aanpak worden ontwikkeld worden om die balans wel te vinden. Wat je dan nodig hebt, is een op maat gesneden plan en vaak ook externe ondersteuning.

Kijkend naar het personeel is dan van belang te zorgen voor een goede afstemming tussen:

–  loyaliteit met de waarden van de organisatie,

–  duidelijkheid over de eigen functie in de organisatie en

–  het leveren van zinvolle en door klanten gewaardeerde resultaten

Heel specifiek komt dit naar voren bij de selectie van nieuw personeel. Ik merk geregeld dat er niet voldoende wordt nagegaan of de persoonlijke stijl van de kandidaat en de vereiste stijl van werken en samenwerken op elkaar aansluiten.

Juist in situaties waarbij opleiding en ervaring heel goed aansluiten bij de vereisten uit het functieprofiel, gaat men dikwijls voorbij aan de vereiste persoonlijke stijl van werken en samenwerken.

Het is mijn overtuiging dat het succes van een organisatie wordt bepaald door het menselijk kapitaal; de medewerkers met hun kennis, (persoonlijke) vaardigheden, creativiteit, ervaring en betrokkenheid naar de organisatie. Hierin investeren is investeren in de organisatie. Vanzelfsprekend niet alleen in nieuwe maar ook bestaande medewerkers.

Leon Broere, 13 september 2013