Slecht nieuws gesprek

Hoe voer je zo goed mogelijk een slecht nieuws gesprek? Iedereen kent de momenten waarop je een ander een onprettige mededeling moet doen. Bijvoorbeeld als een rapport, waaraan iemand veel tijd heeft besteed, niet verder wordt opgepakt of als een interne sollicitatie wordt afgewezen of als aangevraagd verlof niet kan doorgaan, etc.

Lees meer

Het zijn maar roerige tijden!

Het zijn roerige tijden voor veel bedrijven en organisaties.

In een wereld vol verandering, zowel economisch als politiek, zijn het uitdagende omstandigheden. De meeste bedrijven zijn eigenlijk permanent in beweging. Nieuwe producten en diensten, fusies, splitsingen, cultuurveranderingen, kwaliteitsverbetering, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Zij staan daarmee voor de opgave balans te brengen (en vervolgens te houden) in te realiseren doelen, strategie, managementstijl, personeel, ondersteunende systemen, cultuur en dergelijke. Als deze aspecten niet met elkaar in samenhang zijn, moet een plan van aanpak worden ontwikkeld worden om die balans wel te vinden. Wat je dan nodig hebt, is een op maat gesneden plan en vaak ook externe ondersteuning.

Kijkend naar het personeel is dan van belang te zorgen voor een goede afstemming tussen:

–  loyaliteit met de waarden van de organisatie,

–  duidelijkheid over de eigen functie in de organisatie en

–  het leveren van zinvolle en door klanten gewaardeerde resultaten

Heel specifiek komt dit naar voren bij de selectie van nieuw personeel. Ik merk geregeld dat er niet voldoende wordt nagegaan of de persoonlijke stijl van de kandidaat en de vereiste stijl van werken en samenwerken op elkaar aansluiten.

Juist in situaties waarbij opleiding en ervaring heel goed aansluiten bij de vereisten uit het functieprofiel, gaat men dikwijls voorbij aan de vereiste persoonlijke stijl van werken en samenwerken.

Het is mijn overtuiging dat het succes van een organisatie wordt bepaald door het menselijk kapitaal; de medewerkers met hun kennis, (persoonlijke) vaardigheden, creativiteit, ervaring en betrokkenheid naar de organisatie. Hierin investeren is investeren in de organisatie. Vanzelfsprekend niet alleen in nieuwe maar ook bestaande medewerkers.

Leon Broere, 13 september 2013

Blog: 50plusloopbaan trajecten gestart

Deze zomer zijn de eerste trajecten gestart van 50plusloopbaan. Dit na enkele pilottrajecten in het voorjaar. Voorlopig verzorgen we deze incompany, maar op termijn willen we ook werken met open inschrijvingen.

Lees meer

Het zit tussen de oren / GolfMentaal

The game of golf is 90% mental and 10% physical (Jack Nicklaus)

– Hoe kun je een putt van 25 centimeter missen?

– Hoe bestaat het dat je na tien jaar golfen nog een airshot produceert?

– Gisteren 40 Stableford punten en vandaag 17?

Lees meer