Persoonsanalyses maar dan voor de sport!

Golf is een sport die iedereen kan beoefenen. Het is ook een sport waar de mentale kant volgens velen belangrijker is dan de fysieke kant. Bij de mentale vaardigheden kijken we naar wat je meeneemt de baan in. Niet alleen dus golfstokken, een kar en ballen, maar ook energie, emoties en gedachten! Een tool met aandacht voor de mentale kant kan iedere golfer van op elk niveau begeleiden en helpen. Je kan spelers hun eigen spel beter laten begrijpen, ze te laten beginnen met beter te worden en ze lagere scores laten halen.

Na invullen van een specifiek op golf gerichte persoonlijkheidsvragenlijst ontvangt de deelnemer een uitgebreid rapport. Hierin worden de mentale vaardigheden vergeleken met die van professionele en lage handicap spelers. Het geeft ook een persoonlijk trainingsplan met specifieke golfgerelateerde oefeningen gericht op die gedeeltes die als ontwikkelingsgebieden zijn bepaald. In workshops en clinics, in samenwerking met golfpro’s, wordt dit verder begeleid. Ook is individuele coaching mogelijk.

Het rapport geeft diepgaande feedback op je persoonlijke stijl en hoe dit effect heeft op zowel golf als anderen gedeelten van je leven. Het geeft inzicht in krachten en sterktes die helpen doelen te bereiken. Het geeft ook de gebieden aan die je er misschien van weerhouden je potentieel te verwerkelijken. Het geeft daarbij een persoonlijk trainingsplan met specifieke oefeningen gericht op die gedeeltes die als ontwikkelingsgebieden zijn bepaald.Zo worden de conclusies vertaald naar mogelijkheden voor verbetering van het golfspel. Maar zal ook meer plezier opleveren in de sportbeoefening.