Het zit tussen de oren / GolfMentaal

The game of golf is 90% mental and 10% physical (Jack Nicklaus)

– Hoe kun je een putt van 25 centimeter missen?

– Hoe bestaat het dat je na tien jaar golfen nog een airshot produceert?

– Gisteren 40 Stableford punten en vandaag 17?

“Het zit tussen je oren”, hoor je dan als antwoord. Dit verdient verdere uitwerking,  want “tussen je oren” klinkt wel erg algemeen.

Sinds Descartes (1641) is het onderscheid lichaam-geest gebruikelijk in onze wereld. Voor het lichaam ga je naar de dokter en de geest wordt verzorgd door psychiaters, psychologen of geestelijk verzorgers. Bij de Romeinen was dit onderscheid niet zo strikt: mensa sana in corpora sano (“een gezonde geest in een gezond lichaam”). Ook in de Oosterse denkwijzen worden andere manieren van onderscheid gemaakt, bijvoorbeeld Yin en Yang.

Welke mentale aspecten hebben invloed op je golfspel?

Bij golf spelen zowel lichaam als gedachten een rol. We zijn immers geen robots. Dat heeft te maken met de karakteristieke kenmerken van golf:

– Je krijgt te maken met allerlei risico’s en gevaren; water, out-of-bounds, bunkers, bomen

– Je krijgt te maken met sterk wisselende omstandigheden; zon, wind, regen, terrein, greens

–  Je ervaart dat er druk op je staat; achterop komende flights, een te winnen prijs, prestaties van je ‘mede-competitors’

– Je weet dat de kans op falen – een mislukte slag – erg groot is. Het gaat om talloze factoren en marges van een centimeter of minder).

Dit zijn enkele kenmerken die, behalve op je techniek, een beroep doen op je geestelijke fitheid. Opvallend is dat de gemiddelde golfer vooral aan de swing werkt. Er wordt geïnvesteerd in (duur) materiaal, training en het lichaam wordt geoefend, en dan vooral de drive. De tactische en mentale aspecten komen niet of nauwelijks aan de orde. Er bestaan veel boeken over de mentale kant van het spel, waarbij veelal 3 thema’s centraal staan:

  • Ontspanning
  • Concentratie
  • Voorstellingsvermogen

Gebruik hulpmiddelen om je mentale vaardigheden te meten

 

De echt interessante vraag hierbij is natuurlijk: welke persoonlijkheid heb ik en hoe verhoudt zich die tot het golfspel en de 3 genoemde thema’s? Een antwoord op die vraag is bij jezelf te rade te gaan. Je kunt jezelf vragen stellen als: hoe reageer ik op tegenslag? Hoe sta ik eigenlijk in het spel? Heb ik de juiste instelling? Deze vragen beantwoorden is vaak moeilijk. Het gaat immers om jezelf en het vereist dus (veel) zelfkennis.

Er bestaan goede hulpmiddelen die je een beter beeld van jezelf als golfer kunnen geven. En die geven zicht op het een verband tussen persoonlijkheid en golfprestaties!