Training selectie Pitch&Putt Bond

Ondanks de barre omstandigheden, met ruim 10 centimeter sneeuw en vorst, ging de training voor de selectie gewoon door. Op Pitch & Putt Strand Horst werd een begin gemaakt met de mentale training. Hiervoor moet aandacht zijn in de aanloop naar het WK in augustus, is de gedachte van coach Rinus Huberts.

In de algemene inleiding ben ik ingegaan op het thema golf en de mentale kanten ervan. Naast voldoende kennis en vaardigheden moet een goede golfer beschikken over de juiste houding waarmee hij of zij de baan ingaat. Je kan dat ook anders zeggen. Als golfer neem je stokken en ballen mee de baan in, maar ook gedachten, emoties en (mentale) energie. En dat kan in je voordeel, maar ook in je nadeel werken.

Natuurlijk kwamen er nogal wat voorbeelden ter sprake. Zo noemde een speler het lastig om zichzelf te herpakken na een mislukte slag. Ander voorbeeld, uitputten op de 18de levert erg veel spanning op als dit van beslissend belang is. Een ander noemde de neiging om het spel door de medespelers te laten beïnvloeden.

De 12 deelnemers hadden tevoren een specifieke vragenlijst ingevuld. Het gaat hier om een op golf toegespitste persoonlijkheidsvragenlijst. De resultaten ervan werden besproken. De individuele rapportages van de deelnemers leverden veel gesprek op. Herkenning van de behandelde thema’s was er veelvuldig.

Vervolgens zijn er enkele oefeningen gedemonstreerd die de spelers zelf kunnen doen. Deze oefeningen sluiten aan bij de specifieke profielen van de selectie. Zo hebben we aandacht besteed aan concentratie, zelfvertrouwen, introspectie, competitiedrift, voorstellingsvermogen, balans en rust.

VOORBEELD:

Een snelle en leuke oefening is “Golfbal in je hoofd”. Deze richt zich op het vergroten van concentratie en voorstellingsvermogen. Alle deelnemers nemen een denkbeeldige golfbal uit een denkbeeldige doos. Iedereen bekijkt de bal goed. Als iedereen een bal heeft, leg je de bal op je hoofd en drukt deze naar binnen. Met de ogen dicht rol je gedurende 1 minuut de bal door je hoofd. Stel achteraf vast hoe je scoort op ‘voorstellingsvermogen’ en ‘ concentratie’.

De coach, Rinus Huberts, noemde de training ‘boeiend en zeker van toegevoegde waarde in het proces om een betere speler te worden’.

Binnenkort plannen we een volgende training. Dan gaan we stappen maken met de groep die kansrijk is mee te doen aan het WK in Ierland in augustus! Dan is ook aandacht voor een vervolganalyse van deze spelers, waarin het gedrag onder druk onder de loupe wordt genomen.